Peygamberin En Önemli 5 Özelliği

Allah tarafından bir topluma gönderilen her peygamberin özellikleri ve mucizeleri vardır.

Her peygamber yaratılış olarak birer normal insan gibi yaratılmıştır ve bizler gibi hareket eder yaşarlar. Uyurlar, yerler, içerler, gezerler, evlenir çoluk çocuk sahibi olurlar, yararlanırlar bu şekilde birçok insan gibi hal ve hareketleri yaşantıları vardır. Peygamberin insanlardan ayrıldığı iki nokta vardır; bunlardan ilki Allah tarafından seçilip mucize gösterip ve vahiyle muhatap olmalarıdır, ikincisi ise diğer insanlardan farklı bazı özellikleri vardır. Peygamber olarak seçilen bu insanların kendilerine ait 5 özelliği vardır. Biz bu özelliklerden bahsedeceğiz sizlere; Bu özellikler “Sıdk- Emanet- Fetanet- İsmet- Tebliğ” bu beş özellik kimsede yoktur.

Sıdk: Peygamberler asla yalan söylemez ve dosdoğru davranırlar sözlerinde yaşantılarında ailede, komşulukta, dostlukta ve ticari ilişkilerin de asla yalan söylemez ve her zaman doğru olanı yaparlar. Peygamberler bu doğru davranışlarıyla insanlara örnek bir profil oluştururlar.

Emanet: Tüm peygamberler güvenilir senin sözlerine sadıktırlar. Hem dini hem dünyevi konularda peygamberler her zaman güvenilirdir.Hz Muhammed’in peygamberlik gelmeden önceki el-Emin lakabı buna örnektir.

Fetanet: peygamberler diğer insanlara nazaran daha zeki ve daha üstün bir kavrayış gücüne sahiptir. İnsanların sorduğu soruları kolaylıkla cevaplar Allah’ın gönderdiği vahiy kolaylıkla insanlara ikna edici cevaplar vererek anlatırlar.

İsmet: Peygamberler sözlerinde dürüst ve doğru oldukları gibi yaşantılarında veya yaratılışlarında temizledir. Peygamberler Gizli açık her türlü günahtan uzaktırlar asla günah işlemez maddi-manevi temiz ve günahsızdır. Günah işlemeleri düşünülemez Allah tarafından korunmaktadırlar.

Tebliğ: Peygamberler risalet görevlerini yerine getirdikleri zaman Allah tarafından aldıkları vahyi insanlara eksiksiz olarak bildirirler. Tüm peygamberler yaşadıkları zorluklara rağmen Allah’ın vahyi insanlara ulaştırmış ve tebliğ görevlerini yerine getirmişlerdir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir