İmam Hatip Olmak

İmam ve Hatip iki ayrı kelime olduğu gibi, farklı manalara gelmektedir. Aynı anda kullanılmaları, iki kelimenin manasından daha kuvvetli bir mana ve anlam ortaya çıkarmaktadır.

İmam olmak demek Önder olabilmek demektir, Örnek olabilmek demektir, Olduğu gibi görünmektir, sadece bir İmam değil Allah’ın resulünle bakarak imamlık yapmaktır. Bu meslek öyle bir meslektir ki dünya ahiret saadetini hedefleyen İslam dinini insanlara yaşayarak, anlatarak, çağırarak, sevdirerek en güzel şekilde anlatan örnek olunması gereken bir meslektir. Manevi bir görev olan imam-hatiplik en güzel şekilde ve ahlaki çerçevede yerine getirilmelidir.

İmamHatip Camii içinde sınırlı kalmamalıdır, namaz beş vakit farz olduğu gibi Ahlak 24 saat farzdır. Mahallede, Çarşıda, Markette, Pazarda, Yolda, Okulda vs. İslam ahlakı ile hareket ederek görev bilincini yerine getirebilen imam-hatip tüm yönü ile örnek olacaktır. Şu nesil için kendi görevini en iyi şekilde yapıp Gençlere dokunabilmek ve bir araya gelip sohbet ederek onlara Allahtan ve Onun razı olacağı şeylerden bahsederek onlara bir iyilik yapması gerekmektedir. Ahiret hayatı ile Dünya hayatını var eden Allah insanların ibadet etmelerini emretmiştir. Bu ibadetlerin en önemlilerinden biri namazdır. Allah’a kulluk için Allah’ın evinde Ona ibadet eden insanlara imamlık ve hatiplik yapmak insanlık için mühim bir vazifedir. İmam-Hatipler Camii içinde yapılan ibadette insanlara öncülük ve önderlik ediyorlarsa, ibadetin sadece camii içinde sınırlı kalmadığını bilmeleri gerekiyor. Bir Müslüman​ olarak ve İmam-Hatiplik görevini yürüten bir Mümin olarak çevrede temiz ve güzel bir şekilde örnek olması​ gerekiyor. Bu şekilde insanlara güzel örnek olmak, onların iyi ve güzel işler yapmasına vesile olmakta bir ibadettir. Camii dışında bir çocukla oynamak, Esnafı ziyaret edip ticaret ahlakı ile alakalı sohbet muhabbet etmek, Okulda görev yapan öğretmenler öğrenciler ile dinimizin eğitime verdiği önemi konuşmak, mahallede bulunan hasta bir amcaya ziyarette bulunup hayır dua almak, hatta yoldan geçenlere zarar verecek şeyleri yol üstünden kaldırmak bile ibadettir ve sevaptır. Her biri ayrı bir güzellik ve ibadet, Peygamberin sünneti ve Allah’ın Emirleri ile Örnek olmaktır İmam-Hatip olmak.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) tüm imamları vekil olarak tayin etmiştir ve kendisi de Medine’de imam-hatiplik görevi yapardı ama sadece o toplumda imam olmadı. Medine’de bir İmam, bir Komutan, bir Devlet Başkanı, bir Çoban, bir Öğretmen oldu ve imamlık yaparken tüm imamlara örnek oldu. İmam-Hatiplerin halka, insanlara gönül bağı kurulacak her kişiye örnek olması ve Peygamberimiz gibi örnek teşkil edecek nesiller yetiştirmek için çalışmalı. Bir İmam-Hatip kendisine alabileceği en güzel örnek olan Peygamber Efendimizi ve Onun Sünnetini düstur edinerek görevini yaparsa en iyi şekilde yapmış olur.

İmam-Hatipler toplumda mihenk taşı görevi yaparlar içinde oldukları o toplumda gençler, yaşlılar, çocuklar, memurlar, esnaflar, vs. herkes yaptığı görevden ve o görevin yüceliğinden İmam-Hatiplere saygı duyar, sever, sayar, önder olarak görür ve örnek alırlar.

Bir toplumda İmam-Hatip için biçilen değeri görüp o değere, manevi yüküne ve Peygamber Efendimizin vazifesine kendisinin de saygı duyması ve o görevi hakkıyla yerine getirmesi gerekir. Ahlaki çerçeve içinde yürüteceği görevde kulluk bilinci ve görev bilinci ile hareket ederek yapması hem görevin önemine hem de o görevde ki yükümlülük oranın değerli ve fazla olduğunu gösterir. Bundan dolayı her yönü ile ahlak, iman, inanç, yaşam, toplum, görev bilinci ve birçok açıdan önemli olan İmam-Hatiplik Allah katında da değerli bir Görevdir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir