Drama Eğitimleri: İlk Oyun Meyve Sepeti

Bazı dersler için etkinlikler yazmak gereklidir. Bunlar içinde öğrencilerin ısınması gereklidir. Sadece dersler için değil, drama eğitimleri esnasında ısınmalar kullanılmaktadır. Isınmalar için yapılması gerekenler hem zihnen hem de bedenen olayın içerisine girmektir. Olaya ısınmaktır aslında…

Bu yazıda serisi gelecek olan ve öğretmenlerin uygulayabileceği oyunları derleyeceğim.

İlk oyun Meyve Sepeti

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 7. sınıf konusuna göre uyarlanmıştır. Bu uyarlamaları kendinize göre revize edebilirsiniz.

 

-Öncelikle öğrencilere yapılacak etkinlik hakkında bilgi verilir.

-Oyunun adı söylenip, oyun hakkında bilgiler verilir. (Meyve Sepeti)

-Genel olarak yönergeler öğrencilere aktarılır.

  • Oyunun adının meyve sepeti olduğu söylenir.
  • Sıra, minder veya çimen hangileri kullanılabilirse onlara uygun ortam oluşturulur.
  • Oyun için geniş bir alan belirlenir. Alan içinde özellikle düşüp zarar verilecek herhangi bir malzeme varsa alandan çıkarılmalıdır.
  • Alanda çemberde buluşulması söylenir. Katılımcılar çember oluşturur. Oyun hakkında olan yönergeler tekrar aktarılır.
  • Katılımcılar çemberdeyken, sırasıyla IMF, NATO, Birleşmiş Milletler, FIFA (Bu verilen bilgiler değiştirilebilir. Meyve isimleri veya herhangi bir şey söylenebilir.)
  • Verilen isimlerden sonra her katılımcı kendisine ait bir yer belirler çemberde. Bu sıra minder veya dışarıda oynanıyor ise bir tebeşir ile yerler belirlenir.
  • Bir ebe seçilir ve bu ebe verilen adlardan birini söylediği zaman o adı alan katılımcılar yerlerini aynı adı kullanan arkadaşlarıyla değiştirir.
  • Kendisine yer bulamayan katılımcı yeni ebe olur.
  • Bundan sonra sırasıyla oyunda verilen adları önce ikili sonra üçlü ve en son alarak tüm öğrenciler yer değiştirir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir