Bir Fransız Tarih Ekolü ANNALES OKULU

ANNALES OKULU

Annales Okulu, akademik Fransız dergisi Annales d’histoire économique et sociale* de dile getirilen tarih yazıcılığı ekolüdür.

Annales Okulu ismini tarih bilimine toplum bilimleri yöntemlerini uygulaması ile duyurmuştur. Marc Bloch ve Lucien Febvre tarafından sosyoloji, ekonomi, sosyal psikoloji ve antropoloji gibi çeşitli toplum bilimleri ile işbirliğini sağlayacak bir tarih bilimi yaklaşımı geliştirmek üzere 1929 yılında Strasbourg Üniversitesi’nde ders verdikleri bir dönemde kuruldu. Ancak annales okulunu asıl şeklini alması ikinci dünya savaşı sonrasında çıkarmış oldukları bir dergi sonrasında almışlardır.

Annales Okulu, tarihsel olayları bir hikaye anlatır gibi tasvir etmekten ya da tarihsel olayları sadece devletler ve savaşlar üzerinden anlatmaktan çok, bu olayları dönemin toplumsal, maddi ve ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak açıklamaya çalışır.

Bu anlamda “Annales Okulu” denen tarih yaklaşımı, esas olarak devletler, siyasal mücadeleler, devrimler ve savaşlar üzerinde duran “yukarıdan aşağıya” bir tarih anlayışına karşı, maddi yaşamı, toplumsal yaşamı ve en geniş anlamıyla kültürü konu alan “aşağıdan yukarı” bir tarih anlayışını ifade eder.

Annales okulu, tarihçilikte büyük adamların (padişahların, vezirlerin, kralların, devlet başkanlarının, komutanların vs.) yerine sıradan insanların araştırılmasını önemsemiş, savaşlar ve antlaşmalarla dolu diplomatik tarih yerine toplumsal dönüşümleri inceleyen, iklim, demografi, tarım, teknoloji, ulaşım, ticaret gibi konuları dikkate alan “bütüncül bir tarih anlayışı” ortaya koymuştur.

Bu bağlamda tarihi çalışırken yani “tarihi inşa ederken” iktisat, sosyoloji, psikoloji, coğrafya  gibi bütün sosyal bilim dallarından yararlanmak gerekir. Bu bağlamda Annales Okulu, olay odaklı tarihe karşı sorun odaklı bir tarih anlayışı geliştirmiş, tarihi anlayabilmek için dönemin toplumsal ve ekonomik koşullarının da incelenmesi gerektiğini, dolayısıyla disiplinlerarası çalışmanın gerekliliğini vurgulamıştır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir